Nasza firma od lat współpracuje z geodetą o dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach zawodowych, działającym od ponad 20 lat na terenie województwa śląskiego.

Pomoc geodety jest konieczna min. gdy:
1. planujemy sprzedaż nieruchomości, często konieczne jest wykonanie: wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenie nieruchomości podział nieruchomości
2. planujemy zabudowę działki budowlanej, konieczne jest wykonanie: mapy zasadniczej do celów projektowych, tyczenie budynków oraz przyłączy i sieci uzbrojenia terenu
3. zakończymy budowę, w celu zgłoszenia budynku do odbioru: pomiary geodezyjne powykonawcze budynków, pomiary geodezyjne powykonawcze przyłączy sieci.