MLS (Wiekolokrotne Oferowanie Nieruchomości)– jest to ogólnopolski system współpracy pomiędzy biurami nieruchomości. Korzystają z niego biura nieruchomości oraz pojedynczy pośrednicy, dzięki czemu klient otrzymuje lepszą i uporządkowaną informację, co przekłada się na wzrost sprzedaży nieruchomości.


System MLS to elektroniczna baza, z której korzystają biura pośrednictwa współpracujące ze sobą, przy transakcjach sprzedaży, kupna oraz wynajmu.

Jakie korzyści wynikają z członkostwa w MLS?
● Zapewniony dostęp do bogatej bazy ofertowej zarówno dla biur jak i klientów.
● Klient nie musi odwiedzać wielu biur aby mieć duży wybór ofert.
● Standard, wg którego zostaje opisana nieruchomość w systemie zapewnia poprawne i aktualne przedstawienie oferty.
● Oszczędza to czas pośrednika i klienta, zwiększa również szanse na dokonanie transakcji.