Wykonujemy certyfikaty energetyczne dla mieszkań, budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek wykonywania świadectw energetycznych dla określonych kategorii budynków. Właściciele lub zarządcy nieruchomości przy sprzedaży lub wynajmie mają obowiązek posiadać świadectwo energetyczne. Dotyczy to również osób posiadających spółdzielcze prawo do lokalu.

 

  Nowelizacja ma na celu zwiększyć potrzebę posługiwania się wskaźnikiem rocznego zapotrzebowania na energię końcową na rynku wtórnym. Wskaźnik czytelnie pokazuje ile energii potrzebuje budynek aby zapewnić optymalne warunki np. mieszkalne, co ułatwi klientowi decyzję kupna mieszkania lub domu.

 

  Obowiązkowe będzie przekazanie świadectwa energetycznego nabywcy lub najemcy, podczas zawarcia umowy sprzedaży lub wynajmu. Jeżeli do tego nie dojdzie nabywca lub najemca ma prawo w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, wezwać w formie pisemnej zbywcę do przekazania tego dokumentu w terminie do 2 miesięcy. W przypadku nie przekazania świadectwa w danym terminie, nabywca do 12 miesięcy a najemca do 6 miesięcy może zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na koszt zbywcy/wynajmującego.

 

  Świadectwo jest ważne 10 lat, jednak traci ważność w momencie wykonania robót budowlano-instalacyjnych ponieważ zmienia się wtedy charakterystyka energetyczna budynku.