Współpracujemy z rzeczoznawcą majątkowym, zarządcą nieruchomości czy osobami posiadającymi uprawnienia budowlane. Wszystkie usługi dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta zarówno prywatnego jak i instytucji czy przedsiębiorstw. Usługi, które świadczymy to:
● wycena nieruchomości,
● zarządzanie nieruchomościami,
● opinie z zakresu budownictwa ogólnego.
 

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje operaty, opinie i ekspertyzy określające wartość nieruchomości. Taka wycena jest potrzebna przy:
● każdym zakupie kredytowym nieruchomości,
● ubezpieczeniu swojej nieruchomości ubezpieczyciel może wymagać w niektórych przypadkach np. operatu szacunkowego,
● sprawie spadkowej podczas podziału majątku,
● sprzedaży nieruchomości można zasięgnąć opinii o wartości nieruchomości.

 

Usługi wykonywane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi to przede wszystkim:
● opinie techniczne,
● ekspertyzy budowlane,
● nadzory budowlane,
● inwentaryzacje budowlane obiektów,
● kosztorysy budowlane,
● opracowanie dokumentacji celem wyodrębnienia samodzielnego lokalu..

 

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania, administrowania i obsługi technicznej nieruchomości. Działania, które prowadzimy mają na celu utrzymać nieruchomość w jak najlepszym stanie technicznym przy zoptymalizowaniu kosztów utrzymania nieruchomości. Zależy nam aby wartość nieruchomości wzrosła. Właściciel nieruchomości ma prawo wglądu do dokumentacji swojego lokalu. Przedstawiamy również okresowe sprawozdania z wykonywanej pracy.

 

W zakresie zarządzania oferujemy obsługę:
● administracyjną,
● finansowo-księgową,
● techniczną,
● prawną.